Večernji List Nastavlja se gradnja srednje stručne škole u Novom Jelkovcu. Radovi su prekinuti prije dvije godine. Škola će imati dva smjera za elektrotehničare i tehničare za računalstvo, a sastoji se od četiri funkcionalne građevine – škole s 24 učionice i 15 kabineta, sportske dvorane i bazenskog kompleksa sa svim pratećim sadržajima te skloništa. Grad je potpisao ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Zagrebgradnja, poznatoj po gradnji naselja Vrbani III, a investicija vrijedi 50,3 milijuna kuna.Detalje možete pročitati ovdje