Nakon odrađene 2013. godine, članovi su izvješćeni  o učinjenom u prošloj godini od čega posebno izdvajamo:

  • Udruga Novi Jelkovec osnovana je dana 08.06.2013. Na osnivačkoj skupštini bilo je prisutno 9 članova: Sineva Marcelić, Zrinka Ledić, Davorka Vuković, Maja Klanac, Marijana Ivanković Karaula, Ana Nilić, Danijel Mihaljčić, Igor Lulić i Siniša Vukomanović od čega su sljedeći izabrani na funkcije: Predsjednik Danijel Mihaljčić, Potpredsjednik Zrinka Ledić i Maja Klanac, Tajnik Ana Nilić.
  • ZET (poboljšanje prometne povezanosti Novog Jelkovca sa ostalim djelovima grada Zagreba  te ishođenje direktne autobusne linije za Glavni kolodvor najkasnije do jeseni 2014. godine)
  • Najam poslovnih prostora i graža po nižim cijenama (ishođenje posebne zone naplate za Novi Jelkovec)
  • Sanacija dječjeg parkića u A bloku (za potrebe korištenja područnog objekta dječjeg vrtića En Ten Tini)
  • Pritisak na Grad Zagreb i Zagebački holding za završetak srednjoškolskog kompleksa te pratećih sportskih objekata
  • Završenje šetnice u C bloku s južne i sjeverne strane gradilišta
  • Uspornici prometa