Priča o zelenim i plavim Sesvetama nije samo priča o urbanoj regeneraciji jedne goleme gradske četvrti, četvrtini hrvatske metropole sa 90.000 stanovnika, koja po veličini predstavlja peti hrvatski grad, i udaranju temelja za potentan prostorni i gospodarski razvoj. Ovo je priča o tome kako se cijeli jedan novi grad i identitet mogu “graditi” sanjani iz baze, “grassroots” participacijom kad postoji suradnja između Grada i lokalne zajednice.Više na stranicama Jutarnjeg lista.