Poštovani susjedi,
kako smo vas ranije i obavijestili o nizu naših projekata a među njima je i postavljanje javnih satova u našem naselju, prenosimo vam sljedeću informaciju dobivenu iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet:

“Poštovani,

Obavještavamo Vas da je izrađena tehnička dokumentacija za postavu javnog sata na javnoj zelenoj površini u naselju Sopnica- Jelkovec, na k.č.br. 3661/5 k.o. Sesvete, odnosno uz Rimski put .Po izrađenoj tehničkoj dokumentaciji ishođeno je rješenje za postavu javnog sata na temelju članka 48. Odluke o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/14 i 25/15 ).
Kako su postignuti preduvjeti za postavu javnog sata, pokrenut je postupak javne nabave za izradu i postavu istog. Po zaključenju ugovora započet će predmetni radovi.”

Nadamo se da postupak javne nabave neće trajati jednako dugo kao i onaj za nabavu stupića….

Lijepi pozdrav,
Udruga Novi Jelkovec