CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Udruga „NOVI JELKOVEC“ osnovana je s ciljem promicanja imena i ugleda naselja Novi Jelkovec, poticanja njegovog razvoja te unapređivanja kvalitete života njegovih stanovnika, širenje sportskog duha i svijesti o utjecaju sporta na zdravlje stanara kroz poticanje, unapređenje i razvijanje sporta i zdravog načina života, s posebnom pažnjom posvećenom sportskim navikama kod mlađim dobnih kategorija.

  • suradnja s drugim udrugama, organizacijama, strankama, gospodarskim subjektima i građanima Novog Jelkovca u svrhu ostvarivanja vlastitih ciljeva;
  • prikupljanje podataka o naselju Novi Jelkovec važnih za unapređivanje kvalitete života i stanovanja a posebno iz područja kulture, prosvjete, sporta, umjetnosti, gospodarstva, društvenog života, vjerskog života i drugog;
  • promicanje naselja Novi Jelkovec posredstvom lokalnih, nacionalnih i međunarodnih medija – TV, radio, novine, Internet;
  • promicanje naselja Novi Jelkovec izdavanjem stručnih, znanstvenih i popularnih publikacija sukladno Zakonu, te organiziranjem i sudjelovanjem na različitim javnim skupovima;
  • organiziranje kulturnih, umjetničkih i edukativnih radionica za svoje članove i ostale stanovnike naselja Novi Jelkovec;
  • organiziranje određenih projekata i akcija sa ciljem unapređenja kvalitete života u naselju;
  • davanje primjedbi i poticajnih prijedloga tijelima mjesne samouprave što se odnose na ostvarenje ciljeva Udruge;
  • organiziranje sportskih i rekreativnih aktivnosti;
  • poticanje razvoja novih sportskih sadržaja i prateće infrastrukture u naselju te adekvatno praćenje i kontrola rada na projektima sportskog karaktera čija je implementacija u tijeku

 

Udruga Novi Jelkovec

Ana Nilić, Predsjednik
Marijana Ivanović Karaula, Potpredsjednik
Siniša Vukomanović, Tajnik