Dana 10.09.2013. održan je sastanak predstavnika Udruge Novi Jelkovec, jedinog člana Vijeća Gradske četvrti Sesvete iz naselja Novi Jelkovec (Ivan Markulin) i predstavnika Mjesnog odbora Novi Jelkovec.

Na sastanku su se svi sudionici usuglasili da treba djelovati zajednički za boljitak naselja. To znači će se svi dogovarati oko bitnih stvari za naselje i prema vani nastupati sa istim zahtjevima.  Mjesni odbor je dobio upit iz Gradske četvrti Sesvete po pitanju organizacije autobusnih linija na koje imamo sve više pritužbi. Dogovoreno je da će se za liniju 279 (Dubec – Novi Jelkovec) tražiti polasci svakih 15 minuta. Ukoliko se to ne mogne dobiti bit će tražena izmjena na stari vozni red linije 279 (Sesvete – Novi Jelkovec) . Tražit će se i produžetak linije 281, tako da ide od naselja do Glavnog kolodvora (pod uvjetom da se ne mijenja učestalost polazaka).