Na stranicama grada možete pronaći 10. natječaj za davanje u najam javno najamnih stanova objavljen je u dnevnom tisku “Večernji list” dana 4. rujna 2017. i na oglasnim pločama ureda gradske uprave.

Tekst natječaja preuzmite ovdje (pdf).

Obrazac prijave za natječaj za najam javno najamnih stanova preuzmite ovdje (pdf).

Izvadak iz Odluke o najmu javno najamnih stanova preuzmite ovdje (pdf).